KAUPADE TAGASTAMINE

Ostjal on õigus puuduste ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Veebipood ei vastuta ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

Otse müüjale saab kirjalikult pretensioonid saata e-maili aadressile info@meditex.ee või posti teel saates OÜ Scabo, Nurme tn 5a, 75501 Saku, Harjumaa, Eesti. Pretensioonis peavad olema märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ovõetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Pretensioonid võib esitada ka üle-euroopalises internetipõhises vaidluste lahendamise keskkonnas https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET.

Kui mingil põhjusel ostetud kaup ei sobi, on ostjal õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamiseks peab olema täidetud taganemisavaldus, mille vormi leiate siit. Taganemisavaldus tuleb saata e-maili teel info@meditex.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Kui e-maili teel ei ole võimalik avaldust saata, võib selle lisada ka kaubaga koos pakki. 

Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Võimalusel peab Ostja paki avamisel hoiduma pakendi ja selle sisu rikkumisest. Ostja on kohustatud tagastuse Veebipoeni toimetama 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saatmisest. Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kõik ostjalt saadud tasud, muu hulgas eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoiemetamise viisiga seotud kulu. Raha tagastatud kauba eest kantakse tagasi ostja poolt etteantud pangaarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse laekumisest. Kasutatud, rikutud ja avatud pakendeid ei kompenseerita.